Volksspelen

NIEUW:
Zaterdag 17 augustus 2024 vanaf 18.00 uur: Vogelschieten voor de jeugd van 16 tot en met 18 jaar.
Maandag 19 augustus 2024 vanaf 10.30 uur: Volksspelen (vogelschieten / vogelgooien vanaf 18 jaar).

LET OP:        
De regels voor de Volksspelen zijn aangepast. Voor de kermis 2024 kunnen dames en heren vanaf 18 jaar deelnemen aan  het vogelschieten of het vogelgooien. Het jeugdvogelschieten is voor de jeugd van 16 tot en met 18 jaar.

Deelnemers mogen maar aan één onderdeel deelnemen (zie ook hierna).  Deze bepaling geldt niet voor jongeren van 18 jaar. Zij mogen zowel bij het jeugdvogelschieten meedoen als bij het vogelschieten vanaf 18 jaar op de maandag m.u.v. diegene die jeugdkoning(in) wordt. Deze is uitgesloten van deelname op de maandag.

Opgave voor de Volksspelen (vogelschieten, vogelgooien en jeugdvogelschieten) is mogelijk op vrijdag 16 augustus 2024, vanaf 19.00 tot 20.30 uur in de tent op het kermisterrein aan de Maliebaan. Tevens kan men zich onder de stange opgeven voor de Volksspelen. Men kan zich dan opgeven tot het honderdste schot is gelost! Voor het Jeugdvogelschieten kan men zich ook op zaterdag onder de stange opgeven tot de eerste ronde is geschoten.
Opgave voor het schijfschieten kan op kermismaandag tijdens de volksspelen.

Op geheel vrijwillige basis kunnen de deelnemers aan het vogelschieten en vogelgooien het inschrijfgeld verhogen met € 2,50. Als een deelnemer/deelneemster dit heeft gedaan dan ontvangt zij/hij, als zij/hij knuppelkoning(in) en zij/hij schutterskoning(in) wordt, het totale extra inschrijfbedrag als extra prijs. Een kwart daarvan wordt haar/hem in kermismunten en de andere driekwart in klinkende munt uitgekeerd.

Heeft zij/hij het inschrijfgeld niet verhoogd, dan ontvangt zij/hij de vastgestelde prijs exclusief de extra-inleg. De extra inleg wordt dan voor een deel gebruikt voor de kermis in 2024 en het andere deel wordt gespaard voor de nieuwe knuppelkoning(in)/schutterskoning(in) van de kermis in 2025. Gezien het grote aantal deelnemers bij het vogelschieten, bestaat de mogelijkheid dat men als schutter niet aan bod komt. Dit is het risico van deelname. Het inschrijfgeld wordt in dat geval niet geretourneerd! Schutters die zich in de eerste ronde niet hebben gemeld, zullen in een eventuele tweede ronde niet meer worden opgeroepen. Ook zij hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en de eventuele extra inleg. Groepen inschrijven kan, maar dan voor maximaal 10 personen op rij. Bij het vogelschieten wordt door loting bepaald bij welk nummer de tweede ronde begint, dus niet meer vanzelfsprekend bij nummer 1.

Onder de stange natuurlijk weer met spreekstalmeesters Kees en Joost.

De huldiging van de koningsparen vindt (onder voorbehoud) in de tent plaats, tussen 14.30 uur en 15.00 uur.

De deelname aan de verschillende onderdelen van de Volksspelen geschiedt:
1. Vrijwillig en geheel op eigen risico.
2. Uit hoofde van functie (Burgemeester en Wethouders)
3. Bij het Vogelschieten door dames en heren vanaf 18 jaar, geboren of woonachtig in Groenlo
4. Bij het Vogelgooien door dames en heren vanaf 18 jaar, geboren of woonachtig in Groenlo.
5. Bij het Jeugdvogelschieten, door jongeren van 16 tot en met 18
6. Deelnemers kunnen maar aan één onderdeel meedoen.

De kosten voor de verschillende onderdelen bedragen:
– Vogelschieten (Vooraf): € 4,00 p.p. (of met extra inleg € 6,50 p.p.)
– Vogelschieten onder de stang: € 5,50 p.p. (of met extra inleg € 8,00 p.p.)
– Vogelgooien: € 3,00 p.p. (of met extra inleg € 5,50 p.p.)
– Jeugdvogelschieten: € 2,50 p.p.
– Schijfschieten € 2,00 p.p.