Volksspelen

Let op:
De regels voor de Volksspelen zijn aangepast. Voor de kermis 2022 kunnen dames en heren vanaf 18 jaar deelnemen aan het vogelschieten of het vogelgooien. Vanaf 14 tot 21 jaar de jeugd aan het jeugdvogel schieten. Deelnemers mogen dus maar aan één onderdeel deelnemen (zie ook hierna).

Opgave voor het vogelschieten is mogelijk op vrijdag 19 augustus a.s. vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur bij Wissink op de Markt. Tevens kan men zich onder de stang opgeven tijdens het vogelschieten. Men kan zich dan opgeven tot het honderdste schot is gelost! Opgave voor het vogelgooien en het jeugd vogelschieten is ook mogelijk op vrijdag. Opgave voor het schijfschieten kan ook op kermismaandag tijdens de volksspelen.

Op geheel vrijwillige basis kunnen de deel nemers aan het vogelschieten en vogelgooien het inschrijfgeld verhogen met € 2,50. Als een deelnemer/deelneemster dit heeft gedaan dan ontvangt zij/hij, als zij knuppelkoningin en hij schutterskoning wordt, het totale extra inschrijfbedrag als extra prijs. Een kwart daarvan wordt haar/hem in kermismunten en de andere driekwart in klinkende munt uitgekeerd. Heeft zij/hij het inschrijfgeld niet verhoogd, dan ontvangt zij/hij de vastgestelde prijs exclusief de extra inleg. De extra inleg wordt dan voor een deel gebruikt voor de kermis in 2022 en het andere deel wordt gespaard voor de nieuwe knuppelkoningin/schutterskoning van de kermis in 2023. Gezien het grote aantal deelnemers bij het vogelschieten, bestaat de mogelijkheid dat men als schutter niet aan bod komt. Dit is het risico van deelname. Het inschrijfgeld wordt in dat geval niet geretourneerd! Schutters die zich in de eerste of volgende ronde niet hebben gemeld, zullen in een eventuele vervolg ronde niet meer worden opgeroepen. Ook zij hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en de eventuele extra inleg. Groepen inschrijven kan, maar dan voor maximaal 10 personen op rij. Bij het vogelschieten wordt door loting bepaald bij welk nummer de tweede ronde begint, dus niet meer vanzelfsprekend bij nummer 1.

De huldiging van de koningsparen vindt (onder voorbehoud) in de tent plaats, tussen 14.30 uur en 15.00 uur.

De deelname aan de verschillende onderdelen van de Volksspelen geschiedt:
– Vrijwillig en geheel op eigen risico.
– Uit hoofde van functie (Burgemeester en Wethouders)
– Bij het Vogelschieten door dames en heren vanaf 18 jaar, geboren of woonachtig in Groenlo
– Bij het Vogelgooien door dames en heren vanaf 18 jaar, geboren of woonachtig in Groenlo
– Bij het Jeugdvogelschieten door jongeren van 14 tot 21 jaar.
– Deelnemers kunnen maar aan één onderdeel meedoen.

Regelement jeugdvogelschieten:
– Voordat de hele vogel er af geschoten mag worden dienen er eerst 2 delen te zijn afgeschoten bijvoorbeeld; Kop en vleugel of 2 vleugels.
– Men dient de aanwijzingen van de aanwezige begeleiding op te volgen, doet men dit niet, dan kan men gediskwalificeerd worden.

De kosten voor de verschillende onderdelen bedragen:
– Vogelschieten (Vooraf): € 4,00 p.p. (of met extra inleg € 6,50 p.p.)
– Vogelschieten onder de stang: € 5,50 p.p. (of met extra inleg € 8,00 p.p.)
– Vogelgooien: € 3,00 p.p. (of met extra inleg € 5,50 p.p.)
– Jeugdvogelschieten: € 2,50 p.p.
– Schijfschieten € 2,00 p.p.